*๕

posted on 02 Sep 2012 02:54 by ipetch
ถึงตอนนี้แล้ว ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดี
ว่าเราเดินทางมาเพื่ออะไรกันแน่
กว่าการเดินทางจะสิ้นสุดก็อีกสามปีกว่าๆ
ถึงแม้มันจะขัดกับความต้องการของเรา
แต่มันคือสิ่งที่หนึ่งที่เราอยากทำให้ แม่
ไม่รู้ ว่าจะทนได้แค่ไหนกัน
หลายครั้งเคยคิดจะกลับไปเริ่มใหม่
ก็เสียดายเวลาที่ผ่านมา
แต่ให้ทำต่อไปก็กลัวว่าจะไปไม่ถึงไหน
คิด คิด คิด ๆ
คิดออกสักที  - -*

Comment

Comment:

Tweet