*๔

posted on 21 Aug 2012 01:39 by ipetch
 
นานเท่าไหร่แล้ว ที่เราไม่ได้เข้ามา
 

เกือบลืมพาส ลืมยูเซอเนมไปแล้ว
 
อยากอ่าน อยากอ่านอะไรดีๆ
อ่านอะไรที่ทำให้คิดได้ เหมือนแต่ก่อน
จะกลับมาอ่านอีกครั้งล่ะน่ะ ท่านผู้เขียนทั้งหลาย
ออกไปอ่านกัน
:)

Comment

Comment:

Tweet