๔๐๑๕๕
 
 
 
 
 
 
ปีใหม่
ใหม่สดสด
หลากปี
เนิ่นนานกว่ามาถึง
กาลครานี้
อะไรดีรู้ยึดติด

รู้ยึดติดอะไรที่ดี
ละกิเลส คร่ำเลอะ
สม สั่ง เพิ่มพูนความดี
สร้างสุกสุข แด่ตัวตน
มิเกิดร้ายผลผู้ใด
ร่วม ชะตาปีนี้ต่อใจ


" สวัสดีปีใหม่ค่ะ ":)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edit @ 4 Jan 2012 01:05:46 by P *

Comment

Comment:

Tweet

สวัสดีปีใหม่ย้อนหลัง
สวัสดีวาเลนไทน์ย้อนหลัง
สวัสดีวันหอยออกย้อนหลัง


ใช้ชีวิตต่ิอไป วัยรุ่นbig smile Hot! Hot!

#1 By อิสระรำพัน on 2012-03-26 21:09